T.K.C.
Toon Kog Containers

Home Afzetcontainers   Gevaarlijk afval Aankoop Persen Contact

Rolcontainers

Afzetcontainers voor grotere volumes afval.

Wij beschikken over verschillende afmetingen (12m³ - 40m³ ) open containers voor de ophaling van grotere volumes afval. De containers mogen maximaal beladen worden tot aan de rand en met een maximaal gewicht van 12 ton.
De containers mogen 5 dagen gratis blijven staan, daarna wordt er 2€ huur per dag aangerekend. Voor langere termijnen kunnen wij een voordelige vaste huurprijs per maand aanbieden.
Ook kunnen wij desgewenst gesloten of kapelcontainers voorzien.
Indien gewenst behoren perscontainers ook tot de mogelijkheden, deze zijn evenwel steeds met contract.

Ons werkgebied is 50 km rond Mol.

Volgende afvalstoffen worden door ons opgehaald:

Bedrijfsafval/productieafval

Tot deze categorie behoort alle gemengd afval, met uitzondering van gevaarlijk afval en asbest. Dit afval kan bestaan uit gemengd productieafval of afkomstig van opruimingen uit huizen of bedrijven.

Gemengd bouw en sloopafval

Hiertoe behoren alle afvalstoffen afkomstig uit bouw of sloopactiviteiten. In deze containers mag houtafval, steenpuin, plastiek, metalen, gips, zand, ...
Roofing mag erbij maar in beperkte mate.
Moet absoluut gemeden worden: asbest, gevaarlijk afval, geïmpregneerd of met loodhoudende verf behandeld hout
.

 

Gemengd bouw en sloopafval Ramen en deuren

Deze categorie is speciaal bedoeld voor plaatsers van ramen en deuren. In deze containers mag enkel hout, PVC, glas, plastiek en papier/karton.
Deze containers zijn goedkoper dan de containers met gemengd bouw en sloopafval.
Moet absoluut gemeden worden: asbest, gevaarlijk afval, geïmpregneerd of met loodhoudende verf behandeld hout.

Houtafval

Houtafval wordt onderscheiden in 3 soorten:

- A-hout: zuiver onbehandeld hout zoals palletten.
- B-hout: geschilderd hout en hout afkomstig uit afbraakwerken alsook spaanplaten, MDF, ...
- C-hout: geïmpregneerd hout en hout behandeld met loodhoudende of brandwerende verf.
Elke houtsoort heeft andere toepassingsgebieden voor hergebruik en ook andere tarieven. Voor gemengd aanleveren wordt het hoogste tarief in rekening gebracht.

Plastiekfolie

Deze afvalstroom bestaat uit zachte plastiekfolie en bestaat uit 2 soorten:
- transparante folie: zuivere doorzichtige folie
- bonte folie: zuivere gekleurde folie
Beide soorten kunnen gemengd aangeleverd worden.

Groenafval

Bestaat uit takken, stronken en snoeiafval of uit tuinafval.
Zand moet zoveel mogelijk verwijderd worden uit deze afvalstroom.

Steenpuin

Bestaat uit bakstenen en ongewapend of zeer licht bewapend beton ( stukken kleiner dan 1 meter ) en mag niet meer dan 5% zand bevatten.
Indien er veel zand inzit of de lading bestaat uit grote stukken gewapend beton dan zal er een hoger tarief gehanteerd worden.

 

Andere afvalstromen

Indien u afvalstoffen hebt waarvan u zich wil ontdoen die hierboven niet beschreven staan aarzel dan niet om ons te contacteren zodat wij voor u een offerte op maat kunnen aanbieden.

Toon Kog Containers        Kiezelweg 124, 2400 Mol      GSM: 0498/97 48 45        E-mail: info@toonkogcontainers.be